Acidificació

Al llarg del seu cicle de vida, les activitats de la construcció generen uns impactes que, de no tenir-los en compte, poden provocar conseqüències negatives sobre el medi. Un d’aquests impactes és l’acidificació, que pot ocórrer tant al medi aquàtic com al medi terrestre.

NOTÍCIES

Protecció d'aus en els edificis

Sistempur S.A. registra DAPcons®.001.007 per aïllament tèrmic i acústic

Guia didàctica per apropar l'Agenda Urbana Espanyola als nens

Perlita y Vermiculita registra la DAPcons®.100.019 per a Perlifoc HP