Acidificació

Al llarg del seu cicle de vida, les activitats de la construcció generen uns impactes que, de no tenir-los en compte, poden provocar conseqüències negatives sobre el medi. Un d’aquests impactes és l’acidificació, que pot ocórrer tant al medi aquàtic com al medi terrestre.

NOTÍCIES

Dades de creixement de les DAP

Petjada mediambiental de productes de la UE

Curs sobre la protecció front a l'exposició al radó

Catalunya assoleix el primer milió de certificacions energètiques d'edificis