Acidificació

Al llarg del seu cicle de vida, les activitats de la construcció generen uns impactes que, de no tenir-los en compte, poden provocar conseqüències negatives sobre el medi. Un d’aquests impactes és l’acidificació, que pot ocórrer tant al medi aquàtic com al medi terrestre.

NOTÍCIES

Informe del Medi Ambient a Catalunya 2019

Consolidar la transició energètica a l'entorn de la COVID-19: ¿Fantasia o realitat?

El formigó i el canvi climàtic

AISLUX registra la DAPcons® 100.007 per a sistemes de policarbonat cel·lular multiparet